Званична интернет презентација
Град Бијељина

Планови рада Одсјека

Одсјек за локални економски развој и европске интеграције (у даљем тексту: Одсјек за ЛЕР и ЕИ) је организациона јединица која је до фебруара 2018. године дјеловала у оквиру Кабинета Градоначелника, а од фебруара исте године функционише као самостални Одсјек и по свом опису послова најближи је дјелокругу рада Јединице за управљање развојем. Ово је кровна организациона јединица која координира планирање и реализацију пројеката и стога активно сарађује са свим одјељењима у оквиру Градске управе Града Бијељина и задужена је за вођење процеса идентификације пројеката, њихову припрему и реализацију. Један од значајних задатака Одсјека за ЛЕР и ЕИ јесте и окупљање свих битних актера у заједници и сарадња са њима, као и успостављање и вођење јавно-приватног дијалога.
 
Такође, Одсјек за ЛЕР и ЕИ задужен је за пројекте модернизације локалне самоуправе, путем увођења електронске управе и квалитетних услуга за грађане и пословни сектор, као и спровођење бројних пројеката и мјера које се односе на унапређење економског, друштвеног и културног живота. Специфична задужења обухватају и бригу о пројектима који се односе на енергетску ефикасност. Све наведено објашњава и разноврсност пројеката којима се бави Одсјек за ЛЕР и ЕИ.
 
Као што и сам назив каже, овај Одсјек задужен је за праћење процеса ЕУ интеграција, укључујући представљање потенцијала, достигнућа Града и сарадњу са донаторима, координацију рада са њима, припрему, кандидовање пројектних приједлога релевантним међународним донаторима и ЕУ предприступним фондовима (ИПА), као и имплементацију пројеката од значаја за развој Града. Одсјек има младе и изузетно компетентне људске ресурсе, са одличним познавањем рада на рачунару и енглеског језика, који су у потпуности способни да пишу пројектне приједлоге, којима континуирано и успјешно конкуришу за средства из међународних фондова.
 
Одсјек је директно задужен за спровођење пројеката и мјера из Стратегије развоја, као и за успостављање одређених стратешких докумената: План одрживе урбане мобилности и Акциони план за одрживу енергију и борбу против климатских промјена, у координацији активности са свим релевантним одјељењима и екстерним партнерима.