Званична интернет презентација
Град Бијељина

Студија квалитета, стабилности и могућности флаширања олигоминералне хипертермалне воде Бања Дворови

У раду су истражени могући хемијски трансформациони процеси у хипертермалној олигоминералној води Бање Дворови. Испитивање је извршено користећи модерну методологију и методе у временском интервалу од 100 дана. У истраживању је коришћена стаклена и пет (пластична) амбалажа за узорковање воде Бање Дворови бушотине бр. 1. Истраживање је имало за циљ, поред добијања научних података, и апликативну намјену за могуће флаширање наведене воде. Ова истраживања су дала сљедеће резултате.

Методологија и методе које су коришћене у овоме истраживању су се показале као поуздане за наведена истраживања. У лабараторисјким условима је симулирана реална ситуација у којој се налазе флаширане воде за пиће и у дефинисаном времену је извршено испитивање.

Извршена истраживања су показала да је олигоминерална хипертермална вода Бања Дворови доброг квалитета, обзиром на њен хемијски и микробиолошки састав и понашање компонената временом стајања, чије концентрације су стабилне, односно не долази до хемијских трансформационих процеса и настанка нових компонената, замућења и талога. Вода је љековита и квалитета који испуњава све услове прописане Правилником о флашираним природним минералним водама за пиће и водама за пиће (77) и Правилником о хигијенској исправности воде за пиће (78) Републике Србије. Вода је погодна за флаширање. Високи садржај сумпор-водоника у води је неопходно издвајати прије процеса флаширања.

Истраживање природе амбалаже (пет и стаклена амбалажа) на могући утицај на квалитет воде показује да нема битнијег утицаја на квалитет воде, односно да се пет (пластична) амбалажа, као практичнија и јефтинија, може користити за флаширање воде Бања Дворови.

Садржај укупне алфа и бета активности у води је у дозвољеним границама (0,021 Bq/L укупне алфа активности и 0,15 Bq/L укупне бета активности).