Званична интернет презентација
Град Бијељина

Анкета становника Града Бијељина у склопу обиљежавања Европске седмице мобилности

У складу са стратешким опредјељењем да до 2030. године Бијељина постане ГРАД БУДУЋНОСТИ, Градска управа Града Бијељина припрема и реализује низ програма, пројеката и активности којима ствара предуслове за одрживи привредни, друштвени и еколошки развој. 

У складу са наведеним, Одсјек за локални економски развој и европске интеграције је кроз бројне промотивне активности у периоду од 16-22.09.2019. године први пут обиљежио ЕВРОПСКУ СЕДМИЦУ МОБИЛНОСТИ са циљем подизања свијести и промовисања здравих, активних начина кретања кроз афирмацију Агенде 2030 и Циљева одрживог развоја (ЦОР), са посебним акцентом на ЦОР 3 (унапређење здравља), ЦОР 11 (одрживи и инклузивни градови и заједнице), ЦОР 13 (очување климе) и ЦОР 17 (партнерством до циљева). 

Будући да је тема овогодишње Европске седмице мобилности била „Сигурно пјешачење и вожња бицикла“, седмодневне активности су обухватиле анкетирање грађана, подизање свијести о потреби и значају урбане мобилности, затварање за саобраћај центра града у вечерњим сатима, постављање нових паркинг постоља за бицикле, радионице за ученике, мониторинг фреквенције саобраћаја, ревијалну вожњу бициклима и пођелу награда за најмлађе учеснике. 

Као што је наведено, једна од активности током обиљежавања Европске седмице мобилности била је и анкетирање становника Бијељине, а све са циљем њиховог већег учешћа у доношењу одлука које се тичу унапређења квалитета живота у Граду Бијељина. 

Вријеме спровођења истраживања: од16.09. до 22.09.2019.године;
Метод: Онлајн попуњавање анкетног упитника и анкетирање грађана у центру града;
Инструмент: За потребе истраживања креирана је анкета која се састојала од групе питања која су директно везана за тему овогодишње Европске седмице мобилности „Сигурно пјешачење и вожња бицикла“;
Циљ истраживања: Задовољство грађана о бициклистичкој инфраструктури на подручју Града Бијељина;
Узорак: 1.015 становника Града Бијељина.