Званична интернет презентација
Град Бијељина

Извјештаји о раду Одсјека

Годишњи Извјештај о раду Одсјека за локални економски развој и европске интеграције (у даљем тексту: Одсјек за ЛЕР и ЕИ), садржи реализацију послова и резултате рада Одсјека, чији је дјелокруг рада утврђен Правилником о организацији и систематизацији радних мјеста у Градској управи Града Бијељина.

Одсјек за ЛЕР и ЕИ је самостална организациона јединица у Градској управи Града Бијељина према Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Градској управи Града Бијељина, објављеном у Службеном гласнику Града Бијељина број 04/2018 од 15.02.2018. године. Ово је организациона јединица која координира планирање и реализацију пројеката и стога, активно сарађује са свим одјељењима у оквиру Градске управе Града Бијељина и задужена је за вођење и редовно ажурирање база података, које су основ за анализу, идентификацију пројеката и њихову припрему.

Један од значајних задатака Одсјека за ЛЕР и ЕИ је и окупљање свих битних актера у заједници и сарадња са њима, као и успостављање и вођење јавно-приватног дијалога. Одсјек за ЛЕР и ЕИ, такође, је задужен за припрему, кандидовање и спровођење бројних пројеката и мјера које се односе на унапређење економског, друштвеног и културног живота. Специфична задужења обухватају и бригу о пројектима који се односе на енергетску ефикасност, као и активности на обнаваљању BFC сертификата.

Одсјек за ЛЕР и ЕИ задужен је и за праћење процеса ЕУ интеграција, укључујући представљање потенцијала Града и сарадњу са донаторима, координацију рада са њима и припрему пројектних приједлога за ЕУ предприступне фондове (ИПА). Одсјек за ЛЕР и ЕИ je, поред послова који укључују представљање и промовисање потенцијала Града у контактима са домаћим и међународним институцијама и донаторима, успјешно реализовао низ активности и пројеката од значаја за развој и промоцију Града.

Извјештај о раду Одсјека за ЛЕР и ЕИ за 2015. годину 652.31KB
Извјештај о раду Одсјека за ЛЕР и ЕИ за 2016. годину 5.97MB
Извјештај о раду Одсјека за ЛЕР и ЕИ за 2017. годину 1020.45KB
Извјештај о раду Одсјека за ЛЕР и ЕИ за 2018. годину 11.69MB
Извјештај о раду Одсјека за ЛЕР и ЕИ за 2019. годину 10.06MB
Извјештај о раду Одсјека за ЛЕР и ЕИ за 2020. годину 11.74MB
Извјештај о раду Одсјека за ЛЕР и ЕИ за 2021. годину 1.56MB
Годишњи извјештај о раду Одсјека за развојне пројекте и европске интеграције за 2014. годину 346.59KB
Извјештај о раду Одсјека за развојне пројекте и европске интеграције за 2013. годину 2.72MB
Извјештај о раду Одсјека за развојне пројекте и европске интеграције за 2012. годину 2.51MB
Извјештај о раду Одсјека за развојне пројекте и европске интеграције за 2011. годину 101.27KB
Извјештај о раду Одсјека за развојне пројекте и европске интеграције за период јануар-октобар 2010.године 87.27KB