Званична интернет презентација
Град Бијељина
Интернет страница investinbijeljina.org је у припремној фази.

Одјељење за просторно уређење

Адреса:
Карађорђева 4,
76 300 Бијељина

Телефон: +387 (0)55/233-196
Факс: +387 (0)55/211-305

Начелник: 

Адреса електронске поште:
[email protected].

Одговорна лица за издавање грађевинске дозволе:

 • Веселиновић Душанка
  Телефон: 055/233-199
  Адреса електронске поште: [email protected]
 • Јелачић Војна
  Телефон: 055/233-199
  Адресе електронске пошта: [email protected]
   

 

Одјељење за просторно уређење врши стручне и управне послове из надлежности Града који се односе на:

- припрему просторно-планске документације,
- развојне планове,
- праћење реализације стратешких планова развоја из дјелокруга рада,
- издавање локацијских услова и одобрења за грађење,
- исколчавање објеката,
- техничке прегледе и употребне дозволе изграђених објеката,
- контролу инвестиционо-техничке документације,     
- легализације бесправно изграђених објеката као и друге послове који му се посебним актима ставе у дјелокруг рада.

 

Издате грађевинске дозволе јануар-април 2021. године 67.94KB
Анализа процеса издавања грађевинских дозвола у 2020. години 25.66KB
Издате грађевинске дозволе у 2020. години 326.46KB
Анализа процеса издавања грађевинских дозвола у 2019. години 26.31KB
Издате грађевинске дозволе у 2019. години, јануар - децембар 173.25KB
Издате грађевинске дозволе у 2019. години 173.25KB
Анализа процеса издавања грађевинских дозвола у 2018. години 1.48MB
Издате грађевинске дозволе у 2018. години 337.45KB
Сажетак годишњих извјештаја комуналних предузећа 705.18KB
Списак издатих грађевинских дозвола у 2017. години 4.39MB
Анализа процеса издавања грађевинских дозвола у 2017. години 1.28MB
Мјесечни извјештај о издатим грађевинским дозволама за децембар 2016. године 3.39MB
Мјесечни извјештај о издатим грађевинским дозволама за новембар 2016. године 2.33MB
Мјесечни извјештај о издатим грађевинским дозволама за октобар 2016. године 3.48MB
Мјесечни извјештај о издатим грађевинским дозволама за септембар 2016. године 6.21MB
Мјесечни извјештај о издатим грађевинским дозволама за август 2016. године 3.46MB
Мјесечни извјештај о издатим грађевинским дозволама за јул 2016. године 3.04MB
Мјесечни извјештај о издатим грађевинским дозволама за јун 2016. године 3.43MB
Мјесечни извјештај о издатим грађевинским дозволама за мај 2016. године 5.79MB
Мјесечни извјештај о издатим грађевинским дозволама за април 2016. године 5.86MB
Мјесечни извјештај о издатим грађевинским дозволама за март 2016. године 3.52MB
Мјесечни извјештај о издатим грађевинским дозволама за фебруар 2016. године 4.93MB
Мјесечни извјештај о издатим грађевинским дозволама за јануар 2016. године 4.06MB