Званична интернет презентација
Град Бијељина

ЈКП "Градско гробље" д.о.о. Бијељина

Основне информације
 
Адреса: Улица Николе Тесле 6, 76 300 Бијељина
 Teлефон: +387 (0)55 490 445
Факс:
 e-mail:  [email protected]
web site:  https://gradskogrobljebn.com/

О ЈКП "Градско гробље"
 
Дана 12. децембра 2014. године, уписано је у судски регистар Јавно комунално предузеће ,,Градско гробље” д.о.о. Бијељина, на основу Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа ,,Градско гробље” д.о.о. Бијељина Скупштине Града Бијељина број: 01-022-91 /14 од 13. новембра 2014. године, као самостално предузеће и правни насљедник АД ,,Комуналац” Бијељина у области обављања погребних и припадајућих дијелатности.
 
Скупштина Града Бијељина на сједници одржаној 27. маја 2015. године доноси  Одлуку о гробљима и погребној дјелатности на подручју града Бијељина којом су дефинисана сва битна питања од значаја за управљање  гробљима и вршење погребне дјелатности на подручју Града Бијељина.
 
Сједиште фирме првобитно је регистровано у Улици Николе Тесле бр. 6. а измјена сједишта је извршена накнадно, што је Скупштина Града и усвојила у својој Одлуци о измјени одлуке о оснивању ЈКП ,,Градско гробље” д.о.о. Бијељина, а сада се Предузеће налази на адреси ул. Пантелиска бр. 150, Бијељина.
 
Оснивач Предузећа је Град Бијељина.
 
У свом асортиману ЈКП „Градско гробље“ д.о.о. Бијељина нуди по најповољнијим цијенама у граду: транспорт покојника, услуге кориштења мртвачнице, салу за помене (малу и велику), ковчеге, саркофаге, полусаркофаге, крстове, текстил за опремање ковчега и сву пратећу опрему за достојанствен испраћај најмилијих на вјечно почивање.
 
Поред свега наведеног ЈКП „Градско гробље“ д.о.о. Бијељина нуди и велики избор цвијетних аранжмана од природног и вјештачког цвијећа.
 
ЈКП „Градско гробље“ д.о.о. Бијељина обављајући послове погребне дјелатности и сагледавајући значај и осјетљивост ове области обезбјеђује нормално функционисање и рад двадесет четири сата дневно, током цијеле године. Својим односом при пружању погребних услуга тежи ка сталном повећању квалитету нивоа услуга, како у основној дјелатности, укопима, опремању, превозу умрлих, тако и у пословима који су у служби основне дјелатности, уређењу одржавања гробља и другим услужним радовима. У тренуцима губитака најближих, када су људи блокирани тугом и болом у посебном психофизичком стању, у стресној ситуацији са интезивним емотивним набојем, ЈКП „Градско гробље“ д.о.о. Бијељина настоји да увијек ради предано и савјесно, да се препознаје по високом нивоу личне одговорности и професионализма у раду. Настоји да све послове у вези са укопом обавља благовремено и коректно уз достојанствено поштовање умрлих и њихових породица.