Званична интернет презентација
Град Бијељина

Дом здравља Бијељина

 
Основне информације
 
Адреса: Улица Српске Војске 53, 76 300 Бијељина
Teлефон: +387 (0)55 415 111
Факс: +387 (0)55 415 190
e-mail:  [email protected], [email protected]
web site:  https://www.dzbijeljina.com/
  

О Дому здравља Бијељина
 
У Бијељини, 1919. године доктор Војислав Кецмановић основао je „Друштво за чување народног здравља“, те се та година узима као година почетка организоване примарне здравствене заштите у нашем граду.
 
Након Другог свјетског рата, па до средине шездесетих година, егзистирао је Дом здравља као самостална здравсвена установа.
 
Средином шездесетих година настало је спајање Дома здравља са Болницом и регистрован је Медицински центар Бијељина, који је као такав егзистирао до 1979. године.
 
Од јула 1979. године Медицински центар је пререгисрован у радну организацију са ООУР-има као мањим организационим јединицама. Од тада Дом здравља ради у оквиру РО Медицински центар „Никола Спасојевић” Бијељина, регистрован као ООУР Основна здравствена заштита.
 
Од септембра 1984. године поновно је извшена пререгистрација, па је Дом здравља регистрован као ООУР Дом здравља Бијељина у оквиру СУОР Регионални медицинско-факултетски центар Тузла, РО Медицински центар „Никола Спасојевић“ Бијељина.
У оквиру ООУР-а Дом здравља Бијељина, као мање организационе јединице, радиле су службе: Општа медицина Бијељина (у оквиру Опште медицине је: Бубрежни диспанзер и Диспанзер за дијабетичаре), Здравствена станица Јања (у њеном саставу биле су: Стоматолошка и Гинеколошка амбуланта, Медицина рада и спорта, Хитна медицинска помоћ, Дјечији и школски диспанзер, Диспанзер за здравствену заштиту жена, Хигијенско-епидемиолошка здравствена заштита, Стоматолошка здравствена заштита, Лабораторија, Антитубркулозни диспанзер).
 
Од 14.10.1994. године, раздвајањем Медицинског центра, основан је Дом здравља Бијељина (оснивач је локална заједница, тј. Скупштина општине Бијељина), као јавна здравствена установа, за област примарне здравствене заштите, са сједиштем у Бијељини, Улица Српске војске 53.
 
Након доношења новог Закона о здравственој заштити 1999. године, Дом здравља Бијељина улази у реформу здравственог система и почиње организовати примарну здравствену заштиту по моделу породичне медицине. Имплементација модела породичне медицине требало би да буде завршена 2010. године.
У Дому здравља Бијељина, у 2008. години, примарну здравствену заштиту обезбјеђују тимови породичне медицине институционално представљени преко амбуланти породичне медицине. Као подршка породичној медицини, у Дому здравља Бијељина су:
 • КС Амбуланта за здравствену заштиту дјеце;
 • КС Гинеколошко-акушерска амбуланта;
 • Служба хитне медицинске помоћи;
 • Центар за физикалну рехабилитацију у заједници;
 • Служба дјечије, пренентивне и опште стоматологије;
 • Хигијенско-епидемиолошка служба;
 • Служба лабораторијске дијагностике;
 • Центар за ментално здравље;
 • Служба радиолошке и ултразвучне дијагностике;
 • Служба економско-финансијских послова;
 • Служба правних, кадровских и општих послова.