Званична интернет презентација
Град Бијељина

ЈП Воде Бијељина

Основне информације
 
Адреса: Улица Милоша Црњанског 16, 76 300 Бијељина
Teлефон: +387 (0)55 226 830
Факс:
e-mail:  [email protected]
web site: 
О ЈП Воде
 
ЈП  „Воде“ Бијељина основано је 1998. године и правни је сљедбеник Општинског водопривредног фонда основаног 1991. године.
 
У оквиру основне дјелатности ЈП „Воде“ обавља послове изградње и одржавања хидромелиорационог система на подручју Града Бијељина и разрјешава другу водопривредну проблематику.
 
ЈП „Воде“ одржава водопривредне објекте који су у функцији одбране од поплава „унутрашњих вода“ на територији града Бијељина, укључујући цјелокупан хидромелиорациони систем са каналском мрежом и објектима, као и пратећом путном мрежом. Ово одржавање подразумијева редовно кошење банкина канала два пута годишње, инвестиционо одржавање (сјеча дрвећа, шибља и другог растиња, чишћење од смећа), шљунчање и гредерисање путева уз канале, измуљивање канала, одржавање мостова и пропуста на цијелом хидромелиорационом систему, као и све хитне радове за потребе свих мјесних заједница на подручју Града Бијељина.
 
Све активности ЈП „Воде“ финансирају се из буџета Града Бијељина.