Званична интернет презентација
Град Бијељина
Интернет страница investinbijeljina.org је у припремној фази.

Увођењем ГИС система до унапређења квалитета јавних услуга у Граду БијељинаИмплементатор пројекта:

Градска управа Града Бијељина, Одсјек за локални економски развој и европске интеграције

 

Донатор:

 

Инвестиционо-развојна банка Бања Лука

 

Партнери на пројекту:

 

А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина

НВО „Центри цивилних иницијатива“ Бања Лука

 

Период имплементације:

 

14.12.2015-30.09.2016.