Званична интернет презентација
Град Бијељина

Развојна агенција Града Бијељина

Основне информације
 
Адреса: Улица Меше Селимовића 2, 76 300 Бијељина
 Teлефон: +387 (0)55 204 024
Факс: +387 (0)55 204 024
 e-mail: [email protected]
web site: www.agencijamsp.com
 
О Развојној агенцији

Развојна агенција Града Бијељина основана је 2006. године. Оснивач је Скупштина општине Бијељина, формирана у складу са Законом о развоју малих и средњих предузећа, са циљем афирмације предузетништва односно приватног сектора.
 
Основни задатак Агенције је стварање услова за развој малих и средњих предузећа на територији града Бијељине, пружањем директне подршке привредницима и квалитетних пословних услуга.
 
Функције Агенције
 
1.Активности усмјерене на пружање помоћи приликом оснивања и почетка рада малих и средњих предузећа:
 • израда пословног плана;
 • пружање услуга за дефинисање циљног тржишта и циљних корисника;
 • информисање о правном оквиру пословања и регистрације предузећа;
 • израда оснивачких и других докумената;
 • информисање о доступним изворима финансирања.
 
2. Подршка постојећим-регистрованим предузећима:
 • израда нових и ажурирање постојећих пословних маркетинг планова;
 • промоција МСП-а и учешће на сајмовима;
 • подршка при увођењу система менаџмент квалитета према серији ИСО стандарда и ХЦЦП-а;
 • подршка развојним пројектима.
 
3. Остале активности Агенције:
 • израда информативних брошура, водича са корисним информацијама за потенцијалне и постојеће привреднике;
 • формирање предузетничке библиотеке у циљу пружања инфо-подршке привредницима;
 • идентификација, прикупљање, припрема, израда и учешће на тендерима за пројекте из свих области који ће омогућити кредите и донације за развој МСП-а и приватног сектора;
 • праћење прописа и мјера Владе РС које се односе на субвенције, регресирање и подстицај појединих привредних дјелатности као и међународних грантова за подстицај, те пружање помоћи корисницима да остваре право на исте.

Циљеви Агенције
 1. Оснивање нових малих и средњих предузећа;
 2. Стварање нових радних мјеста;
 3. Запошљавање младих стручњака;
 4. Реализација нових инвестиција;
 5. Увођење пореских олакшица;
 6. Побољшање рада МСП-а;
 7. Повећање животног стандарда.
Све активности које обавља Агенција су транспарентне што значи да сви подстицаји иду преко јавног позива гдје су дефинисани критеријуми за аплицирање пројеката.
 
Сви подстицаји иду у смјеру развоја и афирмације предузетништва односно приватне иницијативе.
 
Пројекти морају да садрже развој производа односно прерађивачке капацитете, извозну компоненту, запошљавање, увођење нових технологија и еколошку прихватљивост.