Званична интернет презентација
Град Бијељина

ЈП Градска топлана Бијељина

Основне информације

 Адреса: Улица Милоша Црњанског бб, 76 300 Бијељина
 Teлефон: +387 (0)55 211 640
Факс: +387 (0)55 211 641
 e-mail: [email protected]
web site: 


 О Градској топлани
 
СО Бијељина на сједници одржаној 23.05.2002.године донијела је Одлуку о оснивању ЈП „Градска топлана“ Бијељина. Након Одлуке о оснивању предузећа, дана 08.07.2004.године, донијета је и Одлука о измјенама и допунама Одлуке о оснивању ЈП „Градска топлана“ којом је дефинисана организација и дјелатност предузећа.
 
Сједиште фирме регистровано је у Улици М.Црњанског бб, Бијељина. Оснивач предузећа је Општина Бијељина.
Као самостално предузеће послује од  08.07.2004.године. До тог периода, предузеће је функционисало у оквиру ОЈДП „Комуналац“. Предузеће је сљедбеник јавног предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне енергије „Градска топлана“ Бијељина уписано у Основном суду у Бијељини под бројем  1030/05 од 15.11.2005.године.
 Од оснивања па до 2010. предузеће је  било у правној колизији  (предузеће је основала општина Бијељина, а својина над капиталом је била 100% државна).
 
Статус предузећа правно је ријешен доношењем Закона о преносу својине на капиталу РС у предузећима која обављају комуналне дјелатности на јединице локалне самоуправе. СО Бијељина је 15. јуна 2011.године донијела Одлуку о измјенама и допунама  Одлуке о оснивању ЈП „Градска топлана“ чијим се Чланом.1. Одлуке оснива јавно предузеће као једночлано друштво са ограниченом одговорношћу. Предузеће послује под фирмом:Јавно предузеће за производњу и дистрибуцију топлотне енергије „Градска тополана“ д.о.о Бијељина.