Званична интернет презентација
Град Бијељина

Захтјев министарствима за додатну заштиту домаће пољопривреде​- Потребно је што прије израдити и усвојити документ „Oснова заштите коришћења и уређења пољопривредног земљишта Града Бијељина“ као компоненте процеса планирања коришћења земљишта који би дефинисао површину обрадивог земљишта, квалитет, класу, географско поријекло и све остале битне карактеристике семберских ораница, један је од закључака састанка на којем су, поред представника Одјељења за пољопривреду и Аграрног фонда Града Бијељина,   присуствовали и чланови Комисије за пољопривреду Скупштине Града.
У циљу стимулације пољопривредне производње, на састанку је одлучено да Град Бијељина упути неколико иницијатива надлежним министарствима Републике Српске и БиХ.
Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде РС биће предложено одржавање заједничког састанка ради нових мјера субвенционисања хљебних сорти пшенице. Министарству финансија БиХ упутиће се иницијатива  да  суспендују царинске тарифе на увоз минералног ђубрива у циљу смањења цијена репроматеријала за пољопривреду  док ће се од Министарства спољње трговине и економских односа тражити да се уважи заштита домаће пољопривредне производње, путем додјеле увозних квота.
Састанак је завршен закључком да буџет за пољопривреду у 2021. години износи шест одсто укупног градског буџета, како је и предвиђено Стратегијом Града Бијељина.