Званична интернет презентација
Град Бијељина

Tраса ауто-пута постављена у секцију ГИС на званичној интернет-страници Града Бијељина​У секцију „Географски информациони систем“ на званичној интернет-страници Града Бијељина постављена је коначна траса дионице ауто-пута и гасовода преко територије Града Бијељина (од Раче до границе са Брчко Дистриктом).
На карти је прецизно представљена граница обухвата плана са детаљним приказом парцела које ће бити обухваћене експропријацијом.
Карта је на линку: https://bit.ly/38NHeTU