Званична интернет презентација
Град Бијељина
Интернет страница investinbijeljina.org је у припремној фази.

Успостава међуопштинске сарадње у сектору пољопривреде

Имплементатор пројекта:

Градска управа Града Бијељина, Одсјек за локални економски развој и европске интеграције

Донатор:

Swiss Agency for Development and Cooperation

United Nations Development Programme

 

Партнери:

Ресор за пружање стручних услуга у пољопривреди- Подручна једниница Бијељина- стручно савјетодавне услуге

Аграрни фонд Града Бијељина- стручно савјетодавне услуге

 „Танасић“ д.о.о.  представник прерађивачког сектора

Период имплементације:

01.05.2015-31.12.2015.