Званична интернет презентација
Град Бијељина
Интернет страница investinbijeljina.org је у припремној фази.

Јавни позиви, конкурси, огласи...

COSME - Програм конкурентности за мала и средња предузећа

Од 3. јуна ове године, након потписивања Споразума између ЕУ и БиХ у Бриселу, мала и средња предузећа и предузетници из Босне и Херцеговине ће моћи учествовати у COSME Програму конкурентности предузећа и малих и средњих предузећа.Учешће у овом програму је велика шанса малим и средњим предузећима у БиХ за приступ фондовима и пројектима ЕУ, а главни корисници овог програма ће бити предузетници као и грађани који желе основати властити бизнис (самозапослени), млади и жене предузетнице који су суочени са потешкоћама у поступку реализовања пословних идеја.

COSME је програм Европске уније са општим циљем унапређења конкурентности и одрживости малих и средњих предузећа те предвиђеним трајањем од 2014. до 2020. године и буџетом од 2,3 милијарде евра.

Заједно са програмом HORIZON 2020, COSME представља наставак активности које су се у периоду 2007-2013. успјешно спроводиле кроз Програм за предузетништво и иновације. COSME ће подржати МСП у слједећим областима:

- Побољшање приступа финансијским средствима - кроз 2 инструмента: Инструмент за кредитне гаранције и Инструмент власничког капитала за раст и развој.- Побољшање приступа тржиштима унутар Европске уније и глобално - кроз Европску мрежу предузетништва помаже у проналажењу пословних партнера, те пружа подршку развоју предузећа уз помоћ алата развијених од стране Европске комисије.

- Стварање бољих оквирних услова за конкурентност - подржава дјеловања у циљу побољшавања оквирних услова у којима послују предузећа и подстиче развој кластера свјетске класе у ЕУ. Циљеви програма укључују бржу дигитализацију пословне заједнице и промоцију е-вјештина и е-лидерства.

- Подстицање предузетништва кроз низ активности којима се подржава спровођење Акционог плана за предузетништво 2020 (размјене, истраживања, пилот-пројекте и сл.).

Све детаљне информације je на сљедећем линку:

Опште информације

 

Више од 2 милиона људи из Босне и Херцеговине (БиХ) живи изван земље. БиХ дијаспора је углавном добро интегрисана и у бољем положају од других мигрантских заједница у земљама у којима живи, с великим потенцијалом и спремности да допринесе развоју БиХ. Томе свједочи и значајан износ новчаних дознака из дијаспоре, који се тренутно процјењује на 14% БДП-а БиХ, што знатно прелази прилив директних страних инвестиција у земљу.

 

УСАИД Диаспора Инвест је петогодишњи пројекат који за циљ има да подстакне економски допринос БиХ дијаспоре социоекономском развоју земље те подржи подузетнички дух и ресурсе дијаспоре БиХ, као и мала и средња предузећа у БиХ. У оквиру пројекта се реализују и програми техничке подршке квалификованим компанијама.

 

Техничка подршка

 

Техничка подршка може укључити подршку у активностима фокусираним на развој производа и услуга , унапређење процеса управљања, унапређење економичности и оптимизације производних процеса, увођење напредних технолошких ријешења и опреме, обуку особља, процес сертификације, истраживање тржишта, израду студија изводљивости, израду развојне стратегије, креирање бизнис плана, маркетинг плана и комуникацијско планирање итд.

 

Након процеса пријаве, све квалификоване фирме ће бити контактиране од стране особља УСАИД Диаспора Инвест пројекта како би се након увида у стадијум пословања и потребе фирме идентификовале потребе и оптимални облик и врста техничке подршке коју пројекат може пружити.

 

Након утврђивања врсте и оптималног модалитета подршке приступа се идентификацији консултаната, дефинисању рокова, и изради уговора о техничкој подршци.

 

Право на техничку подршку у оквиру пројекта УСАИД Диаспора Инвест

 

УСАИД Диаспора Инвест пројекат је усмјерен на подршку нових или проширењу пословања постојећих предузећа повезаних с дијаспором. Пословни субјекти морају задовољити неколико критеријума како би имали право на техничку подршку у оквиру пројекта:

 

1. Правни статус: техничка помоћ може бити доступна за мала и средња предузећа регистрована у Босни и Херцеговини. Предузећа која су у поступку регистрације се такође могу пријавити за евентуалну техничку помоћ.

 

2. Старост предузећа: предузећа/подноситељи пријаве, морају имати статус стартупа или предузећа основаног највише пет година (0 - 5 година старости) прије датума објаве Позива за пријаву.

 

3. Веза са дијаспором: Предузећа која се желе пријавити за техничку помоћ морају имати успостављену везу са чланом дијаспоре коју могу и доказати. Ова веза се може доказати кроз:

 

(и) најмање 25% власничког удјела члана дијаспоре у предузећу, било директно као појединац или преко предузећа у већинском власништву члана дијаспоре. Власнички удио члана дијаспоре мора бити доказив кроз важећи уговор, акт оснивања и/или испис из регистра о оснивању предузећа; и/или

 

(ии) доказиво партнерство с чланом дијаспоре. Партнерство се мора поткријепити доказом власничког односа, трговинским и/или уговорним односом, заједничким подухватом или другим правним односом као прихватљивим облицима нефинансијских доприноса пословном приједлогу

 

Члан дијаспоре дефинише се као исељеник/ци и њихови потомци који живе изван земље рођења или поријекла, било на привременој или трајној основи, али и даље имају значајне везе са земљама поријекла. Статус члана дијаспоре мора бити доказан важећим документом који указује на пребивалиште изван БиХ са укупним трајањем од најмање три године. Особа се такође може сматрати чланом дијаспоре ако се вратила у Босну и Херцеговину и има трајно пребивалиште у БиХ унутар три године прије датума када је поднесен захтјев. Ова особа дужна је доказати важећим документима да је имала континуирани боравак у иностранству у трајању од три године.

 

4. Пословни сектор: УСАИД Диаспора Инвест ће дати приоритет предузећима у "продуктивним" секторима, с посебним нагласком на пољопривреду, туризам, информацијску и комуникацијску технологију, металопрерађивачку индустрију, дрвну индустрију и енергетске секторе. Предузећа која се желе пријавити за техничку помоћ у другим секторима могу се сматрати прихватљивима ако показују снажну усклађеност с циљевима пројека

 

5. Пријава у оквиру овог Позива није могућа за: непрофитне организације, институције (државне, ентитетске или локалне), упосленике, уговараче или чланове породица упосленика УСАИД Диаспора Инвест пројекта, као и странке које имају забрану учешћа у програмима Федералне набавке Сједињених Америчких Држава или програмима подршке који не подразумијевају набавке.

 

Јавни позив је отворен до 31.08.2018. године, а детаљне информације о критеријима за потенцијалне кориснике техничке подршке као и процесу пријаве су доступни на:http://www.diasporainvest.ba/preview/javni-poziv-za-tehnicku-podrsku

#tekst_stil {/* padding-bottom:50px; */}h3.sabnlon_naslov { text-transform: lowercase;}h3.sabnlon_naslov:first-letter { /* text-transform: uppercase !important; */ text-transform: capitalize;}#tekst_stil p{line-height: 150%;}.time-color{color: #919191;padding: 0 8px 15px 0;}.datum-vijesti{color: #800000;padding: 0 10px 15px 0;}Позив за достављање пословних планова у оквиру Пројекта развоја конкурентности у руралним подручјима

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике СрпскеЈединица за координацију пољопривредних пројеката БањалукаПозив за достављање пословних плановаЗемље: Република Српска/БиХПројекат: Пројекат развоја конкурентности у руралним подручјимаБрој кредита: 2000001440Број гранта:  2000001441Република Српска/БиХ је добила кредит од Међународног фонда за пољопривредни развој (ИФАД), за финансирање Пројекта развоја конкурентности у руралним подручјима (РЦДП), и намјерава да утроши дио кредитних средстава за подршку реализацији активности садржаних у бизнис плановима крајњих корисника пројекта у пројектном подручју.За реализацију Пројекта РЦДП задужена је Јединица за координацију пољопривредних пројеката у оквиру Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде РС. Циљ пројекта је развој перспективних и конкурентних ланаца вриједности у пољопривреди, нарочито под-сектора воћа, поврћа, декобиља и секундарних шумских плодова. Пројекат ће бити реализован путем суфинансирања прихватљивих бизнис планова кроз које је предвиђено интегрисање малих пољопривредних произвођача и њихово повезивање са тржиштем.Кандидовање бизнис планова је омогућено свим заинтересованим субјектима који се баве организацијом производње, откупом и/или пласманом пољопривредних производа у сектору воћа, поврћа, љекобиља или секундарних шумских плодова.Јединица за координацију пољопривредних пројеката (АПЦУ) позива све заинтересоване субјекте, који се баве организацијом производње, откупом и/или пласманом пољопривредних производа у наведеним секторима, да доставе своје бизнис планове.Детаљније информације о пројекту и могућности достављања бизнис планова могу се добити сваки радни дан од 8 до 16 часова, од понедјељка до петка у подручним јединицама Ресора за пружање стручних услуга у пољопривреди, Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде РС на доље наведеним адресама.Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике СрпскеРесор за пружање стручних услуга у пољопривредиПодручна јединица Бањалука, Вука Караџића 4,051/247-617Подручна јединица Градишка, Крајишких бригада 36а, 051/490-460Подручна јединица Добој, Српских соколова 1, 053/236-057Подручна јединица Приједор, Војводе Радомира Путника бб, 052/490-460Подручна јединица Соколац, Гласиначка 66, 057/400-130Подручна јединица Бијељина, Ново Село 66, 055/203-005Подручна јединица Требиње, Немањина 7, 059/245-360