Званична интернет презентација
Град Бијељина

Подршка Привредне коморе извођењу стручне наставеПодручна привредна комора Бијељина је организовала завршни догађај пројекта „Унапређење и извођење практичне наставе за дефицитарна занимања“ који је спровела Подручна привредна Комора Бијељина, с циљем што боље афирмације тражених стручних занимања и квалитетнијих услова за извођење практичне наставе у средњим школама.

Привредна друштва имају све веће изазове у задржавању радника и запошљавању нове квалификоване радне снаге, тиме је Пројекат од великог значаја и представља директну помоћ средњошколским центрима кроз афирмацију образовања ученика за дефицитарна занимања и унапређење извођења практичне наставе на простору дјеловања Подручне привредне коморе Бијељина, заједнички је закључак представника Привредне коморе и средњих школа које су учествовале у пројекту.

Предсједник Подручне привредне Коморе, Стево Савић, истакао је да се Република Српска суочава са проблемом недостатка стручних кадрова, односно, одређених занимања која су потребна привреди. Међутим, друштвена заједница је коначно препознала проблем, те је дошло до измјене Закона о средњем образовању.
- Имали смо потпуну неусклађеност између понуде и потражње на тржишту рада. Такође, постојала је потреба и за унапређењем процеса дуалног образовања. Подручна привредна Комора је учинила додатан напор да из властитих прихода издвоји дио новца који је усмјерен у пружање подршке нашим средњим школама и набавку одређених помагала и артикала који су њима неопходни за квалитетније обављање практичне наставе - рекао је Савић, изразивши наду да ће на овај начин подстаћи и друге да помогну школама да опреме своје кабинете и да квалитетније изводе практичну наставу.

Директор Подручне привредне Коморе Бијељина Славица Марковић каже да на овај начин желе покажу младима да друштво брине о њима и обезбјеђује им боље услове за обављање практичне наставе, како би након завршетка школовања квалитетно обављали посао у привредним друштвима.
- Привредна комора је препознала ове проблеме и, у складу са Законом, ми смо основали центар за дуално образовање у Привредној комори и спроводимо низ активности да бисмо унаприједили образовање, како би дјеца која заврше школу била што припремљенија за рад у нашим привредним друштвима - наглашава Марковић.

Захваљујући овом пројекту, десет средњих школа је добило опрему за опремање кабинета за практичну наставу и потрошни материјал, а међу њима су и Техничка школа „Михајло Пупин“ из Бијељине и Средња стручна школа из Јање.
Директор ТШ „Михајло Пупин“ у Бијељини Миленко Максимовић истиче да се у овој школи ученици школују за дефицитарна занимања на трогодишњим смјеровима и, као позитивну чињеницу додаје да многи свршени основци радо бирају ову школу за своје даље образовање.
- У нашој школи образујемо ученике за добра и атрактивна занимања у металској, електро-техничкој, дрвној и саобраћајној струци, у оквиру трогодишњих стручних смјерова, за која можемо рећи да су сва дефицитарна, јер тржиште рада, како на локалном, тако и ширем нивоу, исказује потребу управо за свим занимањима - оцијенио је Максимовић.