Званична интернет презентација
Град Бијељина

Наставак активности на унапређењу енергетске ефикасности​Почетком наредне године биће расписан јавни позив за унапређење енергетске ефикасности у стамбеном сектору за индивидуалне и колективне стамбене објекте, најављено је на састанку представника Градске управе града Бијељина и имплементатора пројекта „Израда финансијских механизама за имплементацију мјера енергетске ефикасности резиденцијалног сектора у 12 општина/градова у БиХ“. Јавним позивом ће, између осталог, бити предвиђена замјена котлова за централно гријање и замјена, односно, постављање савремених термо-изолационих фасада.
Град Бијељина планира да, заједно са међународним развојним агенцијама, успостави финансијски механизам подршке за реализацију овог пројекта. 

Пројекат је наставак активности на побољшању енергетске ефикасности на подручју града Бијељина, односно, активности на реализацији Акционог плана одрживог управљања енергијом и прилагођавања климатским промјенама Града Бијељина, који је израђен уз подршку Развојног фонда Уједињених Нација (UNDP) у БиХ. У том плану стамбени сектор је препознат као најзначајнији за уштеду енергије. У међувремену је започет рад на изради Студије енергетске ефикасности цјелокупног стамбеног сектора града Бијељина, која ће укључивати анализу индивидуалних стамбених објеката (кућа), као и вишестамбених зграда.