Званична интернет презентација
Град Бијељина

НОВИ ПОДСТИЦАЈ САМОЗАПОШЉАВАЊУ У БИЈЕЉИНИ


 
Градоначелник Љубиша Петровић расписао је Јавни позив за додјелу подстицајних средстава у функцији самозапошљавања предузетника за 2022. годину.

Позив је отворен од 12. маја, биће затворен 13. јуна, а односи се на лица која испуњавају услове и желе да конкуришу за додјелу подстицајних средстава за самозапошљавање  у области занатско-предузетничке дјелатности.

Између осталих, важни услови су да особе активно траже запослење и да су пријављене на евиденцији Завода за запошљавање - Филијала Бијељина.

Подстицаји се додјељују за започињање властите дјелатности, као основног занимања, а издвојена средства су намијењена за суфинансирање дијела оправданих трошкова које је имао предузетник за вријеме трајања уговорног периода.

Новац мора бити усмјерен ка набавци опреме, инвентара, репроматеријала, резервних дијелова, набавку информатичке опреме, пословног софтвера, уплати доприноса на плате предузетника, реализацији трошкова вођења пословних књига и осталим трошковима у циљу обављања регистроване дјелатности.

Поменутим средствима ће бити финансирано самозапошљавањe 26 лица у занатско-предузетничким дјелатностима у износу од 5.000,00 КМ по једном незапосленом лицу (или 
више, уколико буде мање од 26 корисника подстицаја), што укупно износи 130.000,00 КМ.

Појединачни износ по подносиоцу пријаве утврђује Комисија за провођење поступка додјеле подстицајних средстава у зависности од расположивих новчаних средстава предвиђених за подстицајне намјене. 

О правима и условима учешћа на овом Јавном позиву, као и начину подношења пријаве и потребној документацији, детаљне информације могуће  је пронаћи на линку:

https://www.gradbijeljina.org/sr/news/obavjestenja/javni-pozivi/4919.javni-poziv--za-dodjelu-podsticajnih-sredstava-u-funkciji-samozaposljavanja-preduzetnika-u-2022godini.html