Званична интернет презентација
Град Бијељина

Почињу да раде угоститељи, занатлије, стоматолози...Градски штаб за ванредне ситуације данас је донио Наредбу којом је за период од 11. до 25. маја 2020. године регулисан рад трговинских, угоститељских, занатских и других објеката и служби на територији Града Бијељина. Наредба Градског штаба је истовјетна закључку Републичког штаба за ванредне ситуације од петка, 8. маја којом је, између осталих, дозвољен рад угоститељским објектима, фризерским салонима, приватним стоматолошким амбулантама, фитнес-центрима и сличним дјелатностима којима је био којима је био забрањен рад.
Наредбом Градског штаба је одређено и да Градска управа од понедељка, 11. маја, Градска управа почне да ради у пуном капацитету.
Ова Наредба је дио ублажавања рестриктивних мјера у оквиру борбе против епидемије, а Градски штаб за ванредне ситуације упозорава да је у току рада угоститељских, занатских, трговачких и других објеката и даље обавезно коришћење заштитне опреме, држање социјалне дистанце и примјена других мјера опреза, у складу с упутствима Института за јавно здравство. Градски штаб позива грађане и привреднике да те мјере поштују, како би се смањио ризик од ширења заразе, али и да би се избјегло непотребно кажњавање.
Након данашње дезинфекције, од сутра ће за посјетиоце бити отворен и Градски парк.
Градски штаб и командант Штаба Мићо Мићић су захвалили привредницима и грађанима на разумијевању и изразили очекивање да ће наставити да се придржавају мјера опреза, како би што прије побиједили епидемију и вратили се уобичајеном начину живота.


У наставку је текст Наредбе Градског штаба:
 
На основу члана 22. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике Српске“, број: 121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник Републике Српске“, број: 90/17), члана 59. и 82. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 71. и 90. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17) и члана 18. Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите у области заштите и спашавања у Граду Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 11/13), на приједлог Градског штаба за ванредне ситуације Градоначелник Града Бијељина доноси

Н А Р Е Д Б У о регулисању рада трговинских, угоститељских, занатских и других објеката и служби на територији Града Бијељина
 
1. У циљу провођења ванредних мјера за спречавање и сузбијање заразних болести, те заштите и спасавања становништва налаже се провођење следећих мјера:           
            1) забрањује/у се до 25.05.2020. године:
            - сва јавна окупљања,
            - рад базенима, „wellness“ и спа центрима посебно и у склопу угоститељских објеката за                смјештај и
            - такмичарске активности спортских организација и спортиста,
            2) забрањује/у се до 18.05.2020. године:
            - рад дјечијим играоницама и
            - активности спортских организација и спортиста које обухватају тренажни процес.
           
2. Ограничава се рад до 25.05.2020. године:
           1) у временском периоду који не нарушава трајање полицијског часа:
            - трговинама на велико,
            - трговинама на мало прехрамбеном и непрехрамбеном робом,
            - субјектима који обављају дјелатност производње хљеба, пецива, свјеже тјестенине и
              колача,
            - угоститељским објектима за исхрану и пиће,
            - субјектима који врше доставу хране ако су регистровани за обављање те дјелатности,
            - јавним кухињама путем шалтерског услуживања, без могућности услуживања у
              објектима,
            - фитнес центрима (фитнес, боди–билдинг клубовима и сличним облицима     
              организовања),
            - приватним стоматолошким амбулантама,
            - субјектима услужних и занатских дјелатности чије обављање захтијева непосредан
              контакт са корисницима (фризерски и други третмани за уљепшавање и дјелатности за
              његу и одржавање тијела),
            - апотекама и пољопривредним апотекама,
            - бензинским пумпама и плинским пумпним станицама за дио пумпе и станице у којем
              је смјештен продајни и угоститељски објекат, а без временског ограничавања рада
              када је у питању продаја горива, других нафтних деривата и плина и
            - прерађивачима игара на срећу,
            2) од 07:00 до 15:00 часова:
             - тржницама на велико и тржницама на мало (пијаце),
            3) од 06:00 до 13:00 часова:
            - сточним пијацама.
             
3. Од 18.05.2020. до 25.05.2020. године, ограничава се рад у временском периоду који не нарушава трајање полицијског часа:
            - рад дјечијим играоницама и
            - активности спортских организација и спортиста које обухватају тренажни процес.
 
4. У периоду из тачке 2. ове Наредбе угоститељи који послују у угоститељском објекту за смјештај могу без временског ограничења пружати услуге смјештаја, као и услуге исхране и пића гостима и трећим лицима са временским ограничењем из тачке 2. подтачка 1. ове Наредбе.
 
5. Сви субјекти из тачке 2. и 3. ове Наредбе дужни су организовати рад уз обавезно предузимање мјера прописаних у Упутству ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“ за спречавање појаве и ширења COVID-19  болести на радном мјесту.
 
6. Сви субјекти из тачке 2. и 3. ове Наредбе могу самостално обављати дезинфекцију пословних простора у складу са Упутством ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“.
 
7. Градска управа и градске службе дужни су организовати свој рад како слиједи:
- на улазу у све службене просторије Градске управе које пружају услуге грађанима, ограничити број особа које истовремено могу да уђу и бораве у Градској управи, онемогућити задржавање у просторијама Градске управе и прављење дужих редова у затвореном простору,
- одржавати растојање између грађана у затвореним просторијама Градске управе од  најмање два метра, уз предузимање мјера дезинфекције и појачане хигијене и
- омогућити рад шалтер сале и матичне службе Градске управе, уз контролу броја корисника услуга шалтер сала и матичних служби зависно од простора, одржавање физичке дистанце од два метра и уз обезбјеђење физичке провидне баријере на радном мјесту која пружа довољну заштиту запосленом и кориснику.
 
8. Задужују се Одјељење за инспекцијске послове и Одјељење комуналне полиције Градске управе Бијељина да у провођењу ове Наредбе обезбиједе поштовање исте од стране напријед наведених субјеката.
 
9. О извршењу задатака из ове Наредбе, органи из тачке 8. ове Наредбе, свакодневно ће извјештавати Команданта Градског штаба за ванредне ситуације.
 
10. У случају непоступања по овој Наредби примјењиваће се казнене одредбе предвиђене Законом.
 
11. Ступањем на снагу ове Наредбе престаје да важи Наредба о регулисању рада  трговинских, угоститељских, занатских и других објеката и служби на територији Града Бијељина (''Службени гласник Града Бијељина'', број: 22/20, 23/20, 24/20 и 25/20).
 
12. Ова Наредба ступа на снагу 11.05.2020. године и примјењиваће се до 25.05.2020. године, а биће објављена у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
 
 
            Број: 02-014-1-958/20                                                Г Р А Д О Н А Ч Е Л Н И К
            Датум, 10. мај 2020. године                                                Мићо Мићић