Званична интернет презентација
Град Бијељина

Привредни субјекти да провјере спискове за помоћ из Фонда солидарности


 
Министарство привреде и предузетништва и градско Одјељење за привреду позивају правна лица и предузетнике којима је забрањено обављање дјелатности да, на основу Закључка Републичког штаба за ванредне ситуације о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазвано новим вирусом корона, провјере да ли се налазе на списку дјелатника којима је током ванредног стања забрањен рад.
Списак је доступан на интернет страници Министарства привреде и предузетништва (https://bit.ly/3chYinq), а уколико утврде на нису на списку, потребно је да пријаву пошаљу на имејл адресу [email protected].
У пријави је потребно навести назив правног лица или предузетника, ЈИБ, шифру дјелатности, уз обавезно навођење одговарајуће одлуке Штаба за ванредне ситуације по основу које је забрањено обављање дјелатности.
Пријављивање на списак за додјелу средстава за мјесец март 2020. године из Фонда солидарности за обнову Републике Српске представља први корак за остваривање права на фина​нсијску​подршку правним лицима и предузетницима којима је рад био забрањен.
Након тога, потребно је да ови дјелатници, најкасније до 11. маја, поднесу Пореској управи Републике Српске писану изјаву са захтјевом за исплату пореза на доходак и доприноса на плату за мјесец март 2020. године.