Званична интернет презентација
Град Бијељина

Повољности за грађевинске инвеститоре


 
С циљем ублажавања негативних економских посљедица, проузрокованих пандемијом вируса корона, градска Скупштина је на првој ванредној сједници,  одржаној 16. априла, усвојила одлуку о увођењу застоја (мораторијума) у отплати накнаде и ренте за уређење градског грађевинског земљишта на територији Града Бијељина.
Одлуком је омогућено грађевинским инвеститорима да плаћање доспјелих рата за уређење грађевинског земљишта одгоде за два мјесеца, а током трајања мораторијума камата им неће бити обрачуната.
Да би користиле усвојену олакшицу, грађевинске фирме које нису у могућности испуњавати своје обавезе по закљученом уговору, треба да поднесу захтјев за одобрење застоја у плаћању градском Одјељењу за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине. На основу захтјева, ово Одјељење припрема анекс уговора о плаћању на рате утврђеног износа накнаде и ренте за уређење
градског грађевинског земљишта, који у име Града потписује Градоначелник.
Упркос епидемији вируса корона, која је зауставила рад многих предузећа на подручју Бијељине, већина грађевинских фирми наставила је рад и градњу  започетих и планираних стамбено-пословних објеката. Према ријечима инвеститора, на градилиштима се поштују прописане мјере заштите од ширења ковида-19, прије свега социјална раздаљина, хигијенске мјере, заштитна опрема, рукавице, маске.