Званична интернет презентација
Град Бијељина

Обавјештење за самосталне предузетнике - начин подношења захтјева за привремени престанак обављања дјелатностиУ вези са спровођењем поступака регистрације предузетника, а у складу са препорукама и превентивним мјерама Владе Републике Српске на заштити становништва од ширења вируса корона и, у складу са смјерницама Министарства привреде и предузетништва, достављамо следеће обавјештење:

1. Захтјеве за привремени престанак обављања предузетничке дјелатности предузетници могу достављати путем поште на адресу:
   Градска управа Града Бијељина
   Одјељење за привреду
   Трг краља Петра I Карађорђевића бр. 1
  
1.1. Приликом подношења захтјева за привремени престанак, а у циљу смањења администартивних корака и социјалних контаката, подносиоци захтјева нису у обавези да достављају увјерење да немају неплаћених новчаних казни, трошкова принудне наплате и трошкова поступка за учињени прекршај из области економског и финансијског пословања.
 
1.2. Поред периода привременог престанка, у зависности од изражене воље подносиоца, у напомени захтјева навести да се захтјев подноси усљед више силе.

2. Рјешења донесена у поступцима регистрације предузетника, Одјељење за привреду ће достављати путем поште на адресу коју ће подносиоци навести у захтјеву.
 
3. Административна такса у износу од 32,00 КМ треба купити на шалтеру поште и налијепити на захтјев.
 

Образац захтјева може се преузети путем линка:
http://www.eregistarbn.rs.ba/cir/555.registracija,-promjena-podataka-i-prestanak-obavljanja-preduzetnicke-djelatnosti.html
 
Све остале информације предузетници могу добити путем телефона на бројеве: 055 233 423 и 055 233 424.
 
  
НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА ЗА ПРИВРЕДУ:

Дејан Савић