Званична интернет презентација
Град Бијељина

За јавну расвјету милион конвертибилних марака​У буџету за 2019. годину за трошкове јавне расвјете предвиђено је 990.000,00 КМ, док је потрошња електричне енергије за ове намјене, у  2018. години, износила је  1.081.323,63 КМ.
Из градског Одјељења за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине најављују одговарајуће мјере штедње као би се уклопили у планирана средства.
Поред подешавања тајмера у градским зонама, како би се јавна расвјета искључивала у одређеним временским интервалима, предвиђена је замјена постојећих сијалица, сијалицама с мањом потрошњом енергије, као и искључење сваке друге или треће свјетиљке јавне расвјете у траси, у касним ноћним сатима - наведено је у извјештају ресорног одјељења који је усвојен на 28. сједници Скупштине Града.
Планирано је да се јавна расвјета не искључује у центру града, као и на путним правцима на уласку или изласку из града.
Квалитет јавне расвјете на подручју Бијељине побољшан је нарочито имајући у виду употребу квалитетнијих и економичнијих материјала, односно замјену старих и дотрајалих сијалица новим сијалицама које дуже трају, троше мање електричне енергије, а еколошки су оправданије. За одржавање система од 18.500 свјетиљки, на  градском и сеоском подручју, у току 2018. године  утрошено је 167.652,06 КМ.