Званична интернет презентација
Град Бијељина

Партнерство за енергетску ефикасност

Сарадња на управљању енергијом у Граду Бијељина, развијање свијести и мотивације за побољшање енергетске ефикасности, односно, кориштење обновљивих извора енергије, јачање капацитета Градске управе за управљање енергијом, усклађивање са законима ипрописима на нивоу Републике Српске и БиХ у областимаенергетике, енергетске ефикасности, обновљивих извора енергије иемисијеугљен-диоксида – неки су од најважнијих циљева јуче потписаног Меморандума о разумијевању између Града Бијељина и конзорцијума GFA Consulting Group GmbH и INTEGRATION Umwelt&Energie GmbH из Њемачке. Конзорцијум има улогу консултанта на пројекту „Консултовање о енергетској ефикасности у БиХ“ који, преко Њемачке организације за међународну сарадњу, финансира њемачко Министарство за економску сарадњу и развој.

Приликом потписивања Меморандума, градоначелник Бијељине Мићо Мићић је подсјетио да је Град Бијељина, приступом „Споразуму градоначелника“ („Covenant of Mayors“) преузео обавезу да до 2020. године смањи емисију угљен-диоксида за 20 одсто, а да је потписивање Меморандума о сарадњи са партнерима из Њемачке корак ка том циљу. Градоначелник Мићић је истакао и да Семберија има значајне алтернативне изворе енергије, прије свега геотермалне воде и енергију сунца и да је један од важних задатака за наредни период стварање могућности за њихово кориштење:- Тај циљ смо поставили како због заштите животне средине, тако и из економских разлога који се тиме постижу – директних уштеда које се постижу замјеном традиционалних енергената, као и индиректне добити од очувања здравог окружења.У име консултанта на овом пројекту, Меморандум је потписао Бријан Шијерцер који је нагласио да је Бијељина већ припремила акциони план управљња енергијом, а да је наредни изазов спровођење тог плана и привлачење инвеститора који ће допринијети његовом остварењу. Додатни циљ је образовање домаћих стручњака који ће у будућности радити на повећању енергетске ефикасности.Бијељина је једна од четири локалне заједнице у Републици Српској и Федерацији БиХ које су, захваљујући напретку у достизању енергетске ефикасности, изабране за носиоце пројекта, а током двогодишње реализације пројекта, биће остварена сарадња са ентитетским асоцијацијама локалних самоуправа, као и ентитеским фондовима за заштиту животне средине.