Званична интернет презентација
Град Бијељина

Подршка пластеничкој производњи

Споразум о реализацији пројекта „Успостава међуопштинске сарадње у сектору пољопривреде на подручју Града Бијељина и Општина Лопаре и Угљевик“ данас су потписали градоначелник Бијељине Мићо Мићић, начелник Општине Лопаре Радо Савић, и начелник Угљевика, Василије Перић.Сарадња три сусједне локалне заједнице спроводиће се у оквиру Пројекта интегрисаног локалног развоја (ILDP), који је резултат заједничке иницијативе Владе Швајцарске и UNDP-а у БиХ.Циљ овог пројекта да се допринесе укупном развоју пољопривреде ове регије и да се подржи сектор пластеничке производње као дјелатност која у кратком року може да понуди нова радна мјеста у сеоским подручјима.Пројектом је такође предвиђено формирање Међуопштинског савјета за пољопривреду, који ће бити састављен од представника града/општина оснивача, произвођача, прерађивача и стручних служби. Улога Свјета ће бити да усмјери средства на оне пољопривредне мјере које дају најбоље резултате.Реализацијом пројекта биће подигнута 24 нова пластеника на површини од 9.600 м². Кроз додјелу пластеника и едукацију о основама пластеничке производње директно ће бити подржано 24 произвођача, а предвиђено је и штампање промотивног материјала као и учешће у ТВ и радио емисијама.Укупна вриједност овог пројекта је 150.052,50 КМ, од чега Град Бијељина и Општине Лопаре и Угљевик заједнички финансирају износ 75.348,00 КМ, а пројекат ILDP 74.704,50 КМ.Половина средстава намјењена је пољопривредницима из Бијељине, а за општине Лопаре и Угљевик предвиђена је по једна четвртина средстава.- Овим пројектом пластеничка производња ће бити увећана за три процента, а формирани Међуопштински савјет ће нам омогућити да у будућности аплицирамо за средства из IPA фондова намјењених за пољопривреду, истакао је градоначелник Мићић након потписивања Споразума.