Званична интернет презентација
Град Бијељина

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКАТА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ У БИЈЕЉИНИ​Градоначелник Бијељине Љубиша Петровић је разговарао са представником Развојног фонда Уједињених Нација (UNDP) у БиХ Синишом Убипариповићем о реализацији Споразума о финансирању, којим је предвиђена сарадња на реализацији пројекта посвећеног унапређењу енергетске ефикасности у граду Бијељина. Споразумом је предвиђено да за финансирање пројектних активности Град обезбиједи 2.480.000 конвертибилних марака, а УНДП 465.000 КМ.
Састанак је био наставак сарадње на реализацији овог Споразума, у чијем циљу је Град Бијељина уплатио 2.000.000 КМ за замјену постојећих сијалица савременим ЛЕД сијалицама на дијелу јавне расвјете, за шта ће јавну набавку спровести УНДП.

Поред реконструкције дијела јавне расвјете, овим документом је предвиђена и припрема нацрта и финалне верзије стратегије подстицајних мјера за сектор малих и средњих предузећа, набавка опреме за спортске, образовне и културне установе на подручју града Бијељина, пилот пројекат унапређења енергетске ефикасности у резиденцијалном сектору на подручју града Бијељина (замјена котлова на фосилна горива и замјена старих фасада), израда студије замјене котла на угаљ у Градској топлани у гасни или котао на био-масу, припрема нацрта и финалне верзије студије управљања отпадом, зелене логистичке шеме, озелењавање града вишегодишњим засадима и израда студије озелењавања града Бијељина кроз изградњу нових парковских површина.

У складу са Агендом 2030, ово је један од споразума који треба да Бијељину постави на пут зеленог развоја. Oво je дио напора Града Бијељина да унаприједи стање животне средине у локалној заједници, али и да оствари јефтинију и ефикаснију потрошњу енергије.