Документи

Новости

На сједници Привредног савјета о новостима у привредном амбијенту

27.02.2018
slika
slika

На недавно одржаном састанку Привредног савјета Града Бијељина, између осталог, представљене су активности у вези са ресертификацијом Града Бијељина као Града са повољним пословним окружењем према захтјевима BFC SEE стандарда (Business Friendly Certification South East Europe), подсјетивши да је Град Бијељина још у јуну 2015. године испунио услове за БФЦ сертификацију Града. БФЦ сертификат постао је показатељ ефикасне локалне управе и повољне инвестиционе климе, гдје се свим потенцијалним инвеститорима дају гаранције да ће у сертификованим јединицама локалних самоуправа добити највиши ниво услуга.
-  Град у наредна два мјесеца треба да обезбиједи обимну неопходну документацију за обнову БФЦ сертификата, на чему Градска управа интензивно ради - истакао је савјетник градоначелника Бијељине Владо Симеуновић.
Шеф Одсјека за локални економски развој и европске интеграције Анкица Тодоровић најавила је да ће у марту ове године почети израда ревизије Стратегије развоја Града Бијељина, која представља кључни стратешко-плански документ Града Бијељина, на основу кога ће се одвијати раст и развој заједнице.
Говорећи о спроведеној евалуацији Стратегије, она је навела да је евалуација извршена кроз оцјену основних аспеката Стратегије који се односе на релевантност, ефективност, ефикасност, утицај и одрживост.
- Најзначајнији пројекти реализовани на подручју Града Бијељина у протеклом периоду били су у складу са дефинисаним стратешким фокусима - појаснила је Тодоровићева и подстакла чланове Привредног савјета да узму активно учешће у процесу ревизије Стратегије, како би се успоставио заједнички стратешки план на нивоу Града, који укључује потребе/захтјеве привреде.
Директор Завода за запошљавање Републике Српске филијала Бијељина, Синиша Кајмаковић обавијестио чланове Савјета да Завод, у сарадњи са Универзитетом Синергија, ради да организовању Сајма запошљавања, привреде и образовања.