Званична интернет презентација
Град Бијељина

Грађанском иницијативом до бољег квалитета живота

У циљу учешћа што већег броја грађана у доношењу одлука које се тичу унапређења квалитета живота у Граду Бијељина, формирано је Радно тијело за грађанске иницијативе, које чине представници приватног, јавног и цивилног сектора, као и представници младих, у склопу Регионалног програма локалне демократије на Западном Балкану (ReLOaD) пројекта који финасира ЕУ, а спроводи UNDP и Градска управа Града Бијељина.  Радно тијело је предложило три иницијативе, а грађани Бијељине су одлучили која ће бити реализована.

Вријеме спровођења истраживања: од 19.07. до 31.07.2019. године;
Метод:  Електронско попуњавање анкетног упитника и анкетирање грађана у центру града;
Инструмент: За потребе истраживања креирана је анкета гдје су биле понуђене три иницијативе;
Анкету спровео и урадио анализу: Одсјек за локални економски развој и европске интеграције;
Циљ истраживања: Изабрати иницијативу која ће бити реализована, чиме ће грађани активно да учествују у процесу доношења одлука;
Узорак: 1.225 грађана Бијељине.