Званична интернет презентација
Град Бијељина

Партнерство одрживог развоја јединица локалне самоуправе

 
Донатор: Engagment Global/BMZ Њемачка

Вриједност пројекта: 8.976,71 КМ
Донација: 8.976,71 КМ

Имплементатор пројекта: Одсјек за локални економски развој и европске интеграције

Циљ овог пројекта, који је Бијељина радила у сарадњи са њемачким братским градом Лангенхагеном је да се промовишу Агенда 2030 и циљеви одрживог развоја, а да фокус буде на инклузији.
 
Резултати овог пројекта:
  • представљање Агенде 2030 ученицима, са посебним акцентом на инклузију,
  • набавка пластеника Пољопривредној и медицинској школи Бијељина,
  • цвјећарска секција школе је претворена у инклузивну. 

Пројектне активности су базиране на стратешком опредјељењу Града да ради на изградњи толерантне, инклузивне заједнице са једнаким могућностима за све (стратешки циљ 2), у складу са циљевима одрживог развоја: 4 (квалитетно образовање), 10 (смањење неједнакости), 11 (одрживи градови и заједнице) и 17 (партнерством до циљева).