Званична интернет презентација
Град Бијељина

Анкета становника Града Бијељина

У складу са стратешким опредјељењем да до 2030. године Бијељина постане ГРАД БУДУЋНОСТИ, Градска управа Града Бијељина припрема и реализује низ програма, пројеката и активности којима ствара предуслове за одрживи привредни, друштвени и еколошки развој.

У циљу учешћа што већег броја грађана у доношењу одлука које се тичу унапређења квалитета живота у Граду Бијељина,  креирана је анкета која има за циљ да грађани активно доприносе промјенама.
 
Вријеме спровођења истраживања: од 21.10.2019. до 02.03.2020. године;
Метод: Електронско (путем линка на сајту Града и друштвеним мрежама), анкетирање грађана који су користили услуге шалтер-сале и матичне службе, анкетирање путем штанда и анкетирање на Сајму средњих школа и занимања;
Инструмент: За потребе истраживања креирана је анкета која се састојала од четири питања;
Циљ истраживања: Учешће грађана у процесу доношења одлука у Граду Бијељина;
Узорак: 2.500 становника Бијељине.