Званична интернет презентација
Град Бијељина

Координационо тијело за за праћење имплементације Стратегије развоја Града Бијељина

У складу са Методологијом за интегрисано планирање локалног развоја (МиПРО), Скупштина Града Бијељина је на 26. сједници одржаној дана 13. новембар 2014. године именовала Координационо тијело за праћење имплементације Стратегије развоја Града Бијељина за период 2014-2023. године (даље: Координационо тијело) у саставу:
 1. Проф. др Владо Симеуновић, савјетник градоначелника, координатор;
 2. Драган Вујић, дипл. правник - мастер, савјетник градоначелника, замјеник координатора;
 3. Милорад Софренић, дипл. економиста, Градска управа, члан;
 4. Проф. др Татјана Вујић, дипл. економиста, Градска управа, члан;
 5. Славица Радић, дипл. социолог, Градска управа, члан;
 6. Душан Савић, дипл. правник, Градска управа, члан;
 7. Анкица Тодоровић, дипл. политиколог - мастер, Градска управа, члан;
 8. Драган Перић, дипл. инж. електротехнике, ЗЕДП „Електро-Бијељина“, члан;
 9. Дарко Митрић, дипл. економиста, „Водовод и канализација“ А.Д., члан;
 10. Амир Мусић, дипл- инж. електротехнике, Техничка школа „Михајло Пупин“, члан;
 11. Мићо Живић, Удружење „Повртлар“, члан;
 12. Михаило Видић, дипл. политиколог, предсједник Регионалне привредне коморе, члан;
 13. Ђорђе Славињак, машински инжењер, предсједник Скупштине Регионалне привредне коморе Бијељина, „Спектар-Дринк“ д.о.о., члан;
 14. Војо Косановић, дипл. економиста, ПД „Семберија“ А.Д., члан;
 15. Мр Ацо Пантић, дипл. професор, Савез општина и градова РС, НВО „Свијет за Балкан у Европи“, члан;
 16. Љиљана Еркић, дипл. економиста, Центар за културу „Семберија“, члан;
 17. Љубинка Стевић, дипл. инжењер архитектуре, ЈП „Дирекција за изградњу и развој града“, члан;
 18. Милица Перковић, професор разредне наставе, ОШ „Меша Селимовић“ Јања, члан;
 19. Тања Милинковић, професор разредне наставе, Удружење жена са инвалидитетом „Импулс“, члан;
 20. Снежана Јагодић Вујић, дипл. лингвиста, Еколошко удружење „Еко-Пут“, члан и
 21. Здравко Микић, дипл. инж. пољопривреде, Аграрни фонд, члан.
Координационо тијело координира послове на праћењу  имплементације Стратегије развоја Града, врши анализу и вредновање процеса имплементације Стратегије, организује припрему и разматра извјештаје на годишњем нивоу, односно у краћим периодима, у складу са Стратегијом развоја Града и актима органа Града.