Званична интернет презентација
Град Бијељина

Анкета становника Града Бијељина у склопу обиљежавања Европске седмице мобилности

У складу са стратешким опредјељењем да до 2030. године Бијељина постане ГРАД БУДУЋНОСТИ, Градска управа Града Бијељина припрема и реализује низ програма, пројеката и активности којима ствара предуслове за одрживи привредни, друштвени и еколошки развој.
 
Узимајући у обзир наведено, Градска управа је кроз бројне промотивне активности у периоду од 16-22.09.2021. године по трећи пут обиљежила ЕВРОПСКУ СЕДМИЦУ МОБИЛНОСТИ са циљем подизања свијести и промовисања здравих, активних начина кретања кроз афирмацију Агенде 2030 и Циљева одрживог развоја (ЦОР), са посебним акцентом на ЦОР 3 (унапређење здравља), ЦОР 11 (одрживи и инклузивни градови и заједнице), ЦОР 13 (очување климе) и ЦОР 17 (партнерством до циљева).
 
 Тема овогодишње Европске седмице мобилности била је „Сигурни и здрави уз одрживу мобилност“, и с тим у вези седмодневне активности обухватиле су анкетирање грађана, подизање свијести о потреби и значају урбане мобилности, отварање улице у центру града за пјешаке у вечерњим сатима (забрана саобраћаја за моторна возила), тематске радионице за васпитаче и ученике, ревијалну вожњу бициклима, ролеријаду, организовање тренинга на отвореном, мониторинг фреквенције саобраћаја.
 
Као што је наведено, једна од активности током oбиљежавања Европске седмице мобилности била је и анкетирање становника Бијељине, а све са циљем њиховог већег учешћа у доношењу одлука које се тичу унапређења квалитета живота у Граду Бијељина.
Вријеме спровођења истраживања: од 16.09. до 22.09.2021. године;
Метод: Онлајн попуњавање анкетног упитника и анкетирање грађана у центру града;
Инструмент: За потребе истраживања креирана је анкета која се састојала од групе питања која су у вези са темом овогодишње Европске седмице мобилности „Сигурни и здрави уз одрживу мобилност“;
Циљ истраживања: Задовољство грађана о бициклистичкој инфраструктури јавном превозу на подручју Града Бијељина;
Узорак: 1.062 становника Града Бијељина.