Званична интернет презентација
Град Бијељина

Анкета са студентима

Развој високошколског образовања на подручју Града Бијељина почео је 1993. године када је са радом почео Учитељски факултет и Виша школа за спољну трговину. Област високошколског образовања регулисана је Законом о високом образовању.
 
У 2009. години завршени су радови на изградњи Центра за високо образовање и набављена је опрема, а наставне 2010/2011. године почела је настава у новом објекту чиме је реализован стратешки циљ 4.1.1. из документа Стратегије развоја општине Бијељина до 2015. године. Стварају се услови да Бијељина постане Универзитетски град, међутим потребно је у наредном периоду изградити објекте за смјештај студената.

Град Бијељина конкурсом додјељује стипендије студентима факултета друштвених, природних, техничких наука, медицине, фармације, стоматологије, ветерине, информатике студентима који су дјеца палих бораца и припадници мање заступљеним конститутивним народима и групи осталих.
Развој студентске и универзитетске инфраструктуре не прати убрзан развој високог образовања. Евидентан је недостатак смјештајног капацитета за студенте, док постојећи не одговарају стандардима студентског живота. На подручју града не постоји студентски кампус, у чијем саставу би се пружала услуга студентске мензе, библиотеке са читаоницом и објеката за спорт, рекреацију и слободно вријеме.

Одлазак младих и школованих људи представља проблем са којим се суочава Босна и Херцеговина, па тако и Бијељина, Одсјек за локални економски развој и европске интеграције одлучио је да спроведе истраживање како би се идентификовали фактори који утичу на одлуку младих да напусте, односно да остану у Бијељини.
Вријеме спровођења истраживања: од 19.04. до 27.04.2019.године;
Метод:  Електронско попуњавање анкетног упитника;
Инструмент: За потребе истраживања креирана је анкета која се састојала од групе питања која су директно за потребе и жеље младих;
Анкету спровео и урадио анализу: Одсјек за локални економски развој и европске интеграције;
Циљ истраживања: Испитати потребе младих људи како би се креирала листа активности и пројеката који планирају да се реализују у складу са  потребама студената;
Узорак: 100 студената треће и четврте године у Бијељини.