Званична интернет презентација
Град Бијељина

Партнерска група за друштвени развој


Одсјек за локални економски развој и европске интеграције - Партнерска група за друштвени развој Града Бијељина
Адреса: Карађорђева улица 4, 76 300  Бијељина

"Партнерство за развој града Бијељина" је савјетодавно тијело Града, које именује Градоначелник, и представља кључни механизам учешћа заједнице у управљању локалним развојем, односно инструмент комуникације  грађана са Градском управом.

Секторска партнерска група (СПГ) за друштвени развој,   у чијем саставу се именују представници образовних, здравствених и социјалних институција (ЦСР), институција културе, удружења грађана активна у овим областима, посебно удружења фокусирана на рањиве групе и социјалне услуге, Координационог тијела за праћење имплементације Стратегије развоја, медија и Одсјека за локални економски развој и европске интеграције, треба да се фокусира на: 
 • Праћење друштвених кретања и промјена у локалној заједници у циљу унапређења развоја и задовољења потреба грађана у овој области, те предлагање активности локалној управи и унапређење процедура;
 • Праћење и процјену извршења пројеката и стратегија за локални друштвени развој;
 • Ревидирање Стратегије развоја и планова њене имплементације;
 • Савјетодавну подршку Градоначелнику приликом одлучивања у вези  са друштвеним развојем и развојним програмима, укључујући програме социјалне инклузије/укључености угрожених група;
 • Сарадњу са Одсјеком за локални економски развој и европске интеграције и Координационим тијелом за праћење имплементације Стратегије развоја.

У "Партнерство за развој града Бијељина"-друштвени сектор, именује се:
 1. Анкица Тодоровић, Одсјек за ЛЕР и ЕИ;
 2. Миодраг Бешлић, савјетник градоначелника;
 3. Даница Мојић, СЦПД „Србадија“;
 4. Маринко Савић, Педагошки завод РС;
 5. Славиша Вујановић, ЈУ Дјечији вртић „Чика Јова Змај“;
 6. Стеван Чукић ЈП Дирекција за изградњу и развој Града“;
 7. Слађана Миљеновић, УГ „Породични круг“;
 8. Славица Коврлија, Удружење „Нада“;
 9. Тања Милинковић, Удружење жена са инвалидитетом „Импулс“;
 10. Јасна Абдулахагић, Туристичка организација града Бијељина;
 11. Сњежана Антић, ЈУ Музеј Семберије;
 12. Славиша Микић, СКПД „Просвјета“;
 13. Рада Мићић, УГ „Визија младих“;
 14. Ивана Јововић, Одсјек за ЛЕР и ЕИ;
 15. Ивана Љубинковић, Одсјек за ЛЕР и ЕИ;
 16. Љубиша Станишић, Одјељење за друштвене дјелатности;
 17. Далибор Тодоровић, Амерички кутак;
 18. Весна Петровић, Факултет пословне економије;
 19. Маја Савић, предсједник Актива педагога ОШ;
 20. Душко Ђурић, предсједник Актива средњих школа;
 21. Бојана Јовановић, УГ „Отахарин“.