Званична интернет презентација
Град Бијељина

Студија изводљивости употребе биомасе

Обзиром на прекогранични енергетски концепт Богатића и Бијељине, а на основу процене и прорачуна података о енергетским потребама за оба насеља,  разрађене су студије изводљивости за оба региона.  Студија изводљивости ће приказати резултате и предложити мере које ће омогућити реализацију употребе обновљивих извора у оба региона. 

Ова два концептна региона, као и њихове општине се не разликују геграфски. Климатски услови, као и просторни распоред насеља пружају сличне услове за производњу биомасе и употребу соларне енергије.  

Обзиром да Богатић има мање становника од Бијељине, као и да заузима мању површину, коришћен је метод поређења података по становнику.