Званична интернет презентација
Град Бијељина
Интернет страница investinbijeljina.org је у припремној фази.

Трогодишњи индикативни финансијски планови имплементације Стратегије

Стратегија локалног развоја Града Бијељина 2014-2023.године, ревидована за период 2019-2023. година, кључни je стратешко-плански документ Града Бијељина, који би требало да подстиче будући раст и развој заједнице.
 
Стратегија локалног развоја обухвата друштвену и економску сферу, али и аспекте заштите и побољшања животне средине и простора. Стратегија је израђена као оквир за дефинисање заједничких циљева, подстицања локалних снага, али и као одговор на изазове будућег развоја града и свеукупног живота у њему ревидоване за период 2019-2023. године.
 
Стратешки документ има циљ да покрене све битне актере на размишљање и допринос што ефикаснијем доношењу одлука о реализацији стратешких приоритета економског развоја, друштвеног развоја и заштите животне средине у оквиру дефинисанa три стратешка циља, као и 11 секторских циљева.
 
Битно је нагласити да Стратегија обухвата и листу приоритетних програма и пројеката у сваком сектору, а који омогућавају досезање постављених циљева путем спровођења оперативних активности, чиме се ствара основа за свеукупну имплементацију Стратегије.
 
Трогодишњим индикативним финансијским планом имплементације Стратегије локалног развоја Града Бијељина за период од 2022. до 2024. године предвиђено је спровођење 56 пројекaта, укупне вриједности 39.413.006,00 KM.
 
Трогодишњи индикативни финансијски план имплементације 2016-2018 - сажетак 88.2KB
Трогодишњи индикативни финансијски план имплементације 2016-2018 - план 315.14KB
Трогодишњи индикативни финансијски план имплементације 2016-2018 - закључак 542.71KB
Трогодишњи индикативни финансијски план имплементације 2017-2019 - сажетак 3.08MB
Трогодишњи индикативни финансијски план имплементације 2017-2019 - план 716.97KB
Трогодишњи индикативни финансијски план имплементације 2017-2019 - закључак 227.53KB
Трогодишњи индикативни финансијски план имплементације 2018-2020 - сажетак 597.68KB
Трогодишњи индикативни финансијски план имплементације 2018-2020 - план 321.24KB
Трогодишњи индикативни финансијски план имплементације 2018-2020 - закључак 458.83KB
Трогодишњи индикативни финансијски план имплементације 2019-2021 - сажетак 1.65MB
Трогодишњи индикативни финансијски план имплементације 2019-2021 - план 164.85KB
Трогодишњи индикативни финансијски план имплементације 2019-2021 - закључак 465.31KB
Трогодишњи индикативни финансијски план имплементације 2020-2022 - сажетак 471.3KB
Трогодишњи индикативни финансијски план имплементације 2020-2022 - план 189.42KB
Трогодишњи индикативни финансијски план имплементације 2020-2022 - закључак 255.69KB
Трогодишњи индикативни финансијски план имплементације 2021-2023 - сажетак 374.9KB
Трогодишњи индикативни финансијски план имплементације 2021-2023 - план 170.85KB
Трогодишњи индикативни финансијски план имплементације 2021-2023 - закључак 472.97KB
Трогодишњи индикативни финансијски план имплементације 2022-2024 - сажетак 923.15KB
Трогодишњи индикативни финансијски план имплементације 2022-2024 - план 167.25KB
Трогодишњи индикативни финансијски план имплементације 2022-2024 - закључак 149.95KB