Званична интернет презентација
Град Бијељина

Анкета студената Факултета пословне економије - студијски програм Пословна информатика

У складу са стратешким опредјељењем да до 2030. године Бијељина постане ГРАД БУДУЋНОСТИ, Градска управа Града Бијељина припрема и реализује низ програма, пројеката и активности којима ствара предуслове за одрживи привредни, друштвени и еколошки развој.
 
У 2020. години, Град Бијељина је добио признање и проглашен је као лидер (од укупно 21 ЈЛС) у категорији која се односи на укључивање грађана и цивилног друштва у процесе доношења одлука на локалном нивоу, те се пракса анкетирања наставља и у 2021. години.
 
Вријеме спровођења истраживања: од 09.02.2021. до 09.03.2021. године;
Метод: Електронски (путем линка);
Инструмент: За потребе истраживања креирана је анкета – осам питања;
Циљ истраживања: Учешће грађана у процесу доношења одлука у Граду Бијељина и унапређења живота на подручју Града са акцентом на пружање подршке ИТ сектору;
Узорак: Анкетирани су студенти Факултета пословне економије Бијељина са смјера Пословна информатика. Укупан број анкетираних студената 33.