Званична интернет презентација
Град Бијељина

ПКИ 2015-2017

Укупан број прихваћених пројеката за План капиталних инвестиција Града Бијељина за период 2015-2017. године износи 48, подијељених у 9 подсектора.

Укупна вриједност пројеката: 67.116.816,01 КМ, од тога:
  • Средства буџета Града Бијељина: 24.058.752,83 КМ
  • Екстерна средства: 43.058.063,18 КМ.
 
Према ПКИ 2015–2017. у 2015. години планирана је реализација или почетак реализације укупно 31 пројекта, укупне вриједности 14.617.795,87 КМ, од тога:
  • Средства буџета Града Бијељина: 2.800.627,25  КМ,
  • Екстерна средства: 11.817.168,62 КМ.