Званична интернет презентација
Град Бијељина

Транспорт и комуникације

Најзначајнија предузећа из ове области
 
Остали копнени превоз путника:

Друмски превоз робе и услуге пресељења:
Помоћне дјелатности у саобраћају: