Званична интернет презентација
Град Бијељина

Стратешки документи просторног уређења

На основу Закона о уређењу простора и грађењу ("Службени гласник Републике Српске" број: 40/2013, 2/2015), Стратешким документима просторног уређења утврђују се површине и коридори резервисани за будући развој, на којима није дозвољено грађење до израде одговарајућег спроведбеног документа просторног уређења.

Стратешки документи просторног уређења су:

 
  • Просторни план Републике Српске,
  • Просторни план подручја посебне намјене Републике Српске,
  • заједнички просторни план за територију двије или више јединица локалне самоуправе,
  • Просторни план јединице локалне самоуправе, и
  • урбанистички план.

Урбанистички план Града Бијељина - План намјене површина (секција у склопу ГИС-а Града Бијељина).

У наставку је дат преглед Стратешких документата просторног уређења Града Бијељина.