Званична интернет презентација
Град Бијељина

Стратегија развоја социјалног становања у Граду Бијељина (2021-2030)

Социјално становање у Републици Српској је дио стамбене политике Републике Српске којим се на системски начин обезбјеђују услови за  рјешавање стамбеног питања свим физичким лицима која из различитих, а првенствено економских, социјалних и здравствених разлога нису у могућности да то самостално ураде на тржишту.

Скупштина Републике Српске је донијела Закон о социјалном становању Републике Српске  и  усвојила  Стратегију  развоја  социјалног  становања  Републике  Српске  ради обезбјеђивања услова за одрживи развој социјалног становања у Републици Српској.

Водећи се одредбама ових докумената и чињеницом да постоји евидентан раскорак између потреба и могућности одређеног броја грађана који не могу самостално ријешити стамбено питање ( млади, млади брачни парови, демобилисани борци, ратни војни инвалиди,  расељена лица и  друге рањиве категорије међу  којима  су  корисници  права социјалне заштите ), Град Бијељина је започео процес одрживог развоја социјалног становања на локалном нивоу.

Скупштина Града Бијељина је донијела:
  1. Одлуку о фонду стамбених јединица социјалног становања,
  2. Одлуку  о  висини  закупнине  за  кориштење  стамбених  јединица  социјалног становања и
  3. Одлуку о поступку субвенционисања закупнине.
Градоначелник Града Бијељина је донио:
  1. Правилник о поступку додјеле стамбених јединица социјалног становања и
  2. Правилник о начину управљања и одржавања стамбених јединица социјалног становања.