Званична интернет презентација
Град Бијељина

Трговина

Најзначајнија предузећа из ове области

 

Трговина моторним возилима:

Трговина дијеловима и прибором за моторна возила:

Трговина, одржавање и поправка мотоцикала, дијелова и прибора за мотоцикле:

Трговина на велико, осим трговине моторним возилима и мотоциклима:

Трговина на велико храном, пићима и духаном:

Трговина на велико производима за домаћинство:

Трговина на велико информационом и комуникационом опремом:

Трговина на велико осталим машинама, опремом и прибором:

Остала специјализирана трговина на велико:
 
Неспецијализирана трговина на велико:

Трговина на мало у неспецијализираним продавницама:

Трговина на мало моторним горивима у специјализираним продавницама:

Трговина на мало информационом и комуникационом опремом у специјализираним продавницама:

Трговина на мало осталом опремом за домаћинство у специјализираним продавницама:

Трговина на мало осталом робом у специјализираним продавницама:

Трговина на мало изван продавница, тезги и пијаца: