Званична интернет презентација
Град Бијељина
Интернет страница investinbijeljina.org је у припремној фази.

Одсјек за локални економски развој и европске интеграције

Адреса:
Карађорђева улица 4
76 300 Бијељина

Телефон: 
+387 (0)55 233 132, +387 (0)55 233 169

Адресе електронске поште:
[email protected]
[email protected]
 

Шеф Одсјека: Анкица Тодоровић
 


У Одсјеку за локални економски развој и европске интеграције обављају се следећи послови:
- праћење и реализација Стратегије развоја Града и других са њом повезаних стратешких планова и програма посебно у дијелу координације активности, прикупљања, праћења и анализе података по свим сегментима развоја, живота и рада у Граду,
- послове идентификације, стручне разраде и успостављања електронске базе података,
- обавјештавање грађана, удружења и привредних субјеката о реализацији стратешких циљева и стратешких планова и пројеката,
- пружање стручнe и техничкe подршке, припреме, кандидовања и праћења реализације пројеката од значаја за привредни, друштвени и културни развој Града,
- послови везани за пројекте европских интеграција,
- СЕАП односно активности и послови везани за енергетску ефикасност и провођење Акционог плана о енергетској одрживости општине/града Бијељина,
- други послови који се посебним актовм ставе у дјелокруг рада.
 

Supplier profile template_CEE2018 602.64KB
Презентација Одсјека за Локални економски развој и европске интеграције 42.11MB
База пројеката Одсјека за ЛЕР и ЕИ 31.33KB
Извјештај о раду Одсјека за ЛЕР и ЕИ за 2016. годину 10.17MB
Извјештај о раду Одсјека за ЛЕР и ЕИ за 2017. годину 1020.45KB
Извјештај о остварењу годишњег плана имплементације Стратегије развоја Града Бијељина за 2018. годину 1.49MB
Закључак о усвајању Извјештаја о остварењу годишњег плана имплементације Стратегије развоја Града Бијељина за 2018. годину 437.3KB
Годишњи план имплементације Стратегије развоја Града Бијељина за 2019. годину 1.41MB
Закључак о усвајању годишњег плана имплементације Стратегије развоја Града Бијељина за 2019. годину 468.97KB
Трогодишњи индикативни финансијски план имплементације Стратегије развоја Града Бијељина за период од 2019-2021. године 1.65MB
Закључак о усвајању трогодишњег индикативног финансијског плана имплементације Стратегије развоја Града Бијељина за период од 2019-2021. године 465.31KB
BME CEE Procurement & Supply 2018 2.75MB
Пројекти који су активни или реализовани од 2010. године 29.86KB
Теоријска обука у Техничкој школи Михајло Пупин” Бијељина 1.61MB
Групе за обављање обука у склопу Пројекта „Континуираном институционалном сарадњом до одрживих радних мјеста у Бијељини“ 4.29MB
Листа учесника Обуке предузећа о писању приједлога пројеката и пословних планова 64.5KB
Каталог потенцијала за јавно - приватно партнерство 2.16MB
Анализа тржишта рада и средњих стручних школа на подручју Града Бијељина 2.55MB
Извјештај о раду Одсјека за локални економски развој и европске интеграције за 2015. годину 652.31KB
Анализа спроведене анкете - комуналне услуге 655.32KB
Анализа резултата анкете приватног сектора о условима пословања на подручју Града Бијељина 425.2KB
Анкета о тржишту радне снаге 183KB
Извјештај о остварењу годишњег плана имплементације стратегије развоја Града Бијељина за 2014. годину 717.34KB
Извјештај о раду Одсјека за развојне пројекте и европске интеграције за 2014. годину 346.59KB
Извјештај о раду Одсјека за развојне пројекте и европске интеграције за 2013. годину 2.72MB
Извјештај о раду Одсјека за развојне пројекте и европске интеграције за 2012. годину 2.51MB
Извјештај о раду Одсјека за развојне пројекте и европске интеграције за 2011. годину 174KB
Извјештај о раду Одсјека за развојне пројекте и европске интеграције за период јануар-октобар 2010.године 136KB