Званична интернет презентација
Град Бијељина

Програм запошљавања младих "YEP"

Донатор: (YEP) Влада Швајцарске (имплементатор: GOPA)
Имплементатор: Одсјек за ЛЕР и ЕИ

Вриједност пројекта: 46.296, 84 БАМ
Донација: 31.296,84 БАМ
Град Бијељина: 15.000,00 БАМ

Пројектне активности су базиране на стратешком опредјељењу Града да ради на унапређењу пословног окружења (стратешки циљ 1), у складу са циљевима одрживог развоја: 4 (квалитетно образовање), 8 (достојанствен рад и економски раст), 11 (одрживи градови и заједнице) и 17 (партнерством до циљева).
 

Пројекат запошљавања младих (YЕП), се у Босни и Херцеговини реализује од 2008. године. Једна од кључних компоненти пројекта је подршка предузетништву, која подразумијева конкретну подршку оснивању предузећа и креирању нових радних мјеста, укључуући и посебну подршку за пословне подухвате из домена социјалног предузетништва. У Бијељини је подршку добило 6 самосталних предузетника, стручну обуку и менторство.