Званична интернет презентација
Град Бијељина

План промоције привредних потенцијала и погодности Града Бијељина

Полазећи од
  • Стратегије развоја Града Бијељина до 2023. године и Стратегије комуникације са грађанима
  • опредјељења Града Бијељина да унаприједи предуслове за привлачење инвестиција и убрзање локалног економског развоја, као предуслова за повећање запослености, већих   прилива  средстава   у  градски   буџет   и   унапређење  квалитета  живота становника Града Бијељина у цјелини,
 
имајући у виду
  • савремене услове велике понуде инвестиционих локација и недовољно слободних инвестиционих средстава и
  • неповољан  имиџ  који  простор  цијелог  Западног  Балкана,  а  поготово  Босна  и Херцеговина, има као постконфликтно и још увијек недовољно стабилно подручје,
 
препознајући значај маркетинга као једног од важних предуслова за брендирање Бијељине као локалне заједнице са повољним условима за инвестирање и
 
цијенећи да је плански приступ једино дјелотворан у активностима од стратешког значаја, Градска  управа  је  приступила  изради  Плана  промоције  привредних  потенцијала  и погодности за улагање у Град Бијељина.
 
Главни циљ примјене овог Плана је допринос убрзању локалног економског развоја преко унапређења  пословног  окружења,  привлачења  инвестиција  и  повећања  запошљавања.

Примјена Плана ће главном циљу допринијети низом активности које се могу сврстати у четири врсте:
  • унапређење имиџа Града Бијељина као локације пожељне за инвестирање,
  • представљање привредних потенцијала и погодности у Граду Бијељина потенцијалним инвеститорима,
  • пружање подршке инвеститорима у свим фазама пословања: прије саме одлуке о инвестирању, током започињања пословања и након тога,
  • подстицање промјене ставова локалног привредног сектора, локалне управе и становништва Града Бијељина и њиховог приближавања савременим корпоративним стандардима који важе у развијеним земљама.