Званична интернет презентација
Град Бијељина

Унапређење пословног окружења сјевероисточног дијела Републике Српске

 
Донатор: Финансијски механизам - ЕУ, Влада РС, ИРБ

Период имплементације: од 13.02.2017. до 13.10.2017. године

Имплeментатор: Одсјек за локални економски развој и европске интеграције 
Вриједност пројекта: 206.288,56 БАМ
Донација: 96.666,82 БАМ
Град Бијељина: 109.621,74 БАМ 

Обуке за представнике ЈЛС (креирање и развој инвестиционе понуде).

Успостављен Међуопштински савјет за привлачење инвестиција (Град Бијељина/ Општина Лопаре/Општина Угљевик).​
Изграђено 390 m главне саобраћајнице у Индустриској зони II.

Обуке за представнике привреде (писање пројеката и бизнис планова). 

Пројектне активности су базиране на стратешком опредјељењу Града да ради на унапређењу пословног окружења (стратешки циљ 1), у складу са циљевима одрживог развоја: 4 (квалитетно образовање), 9 (индустрија, иновације и инфраструктура), 10 (смањење неједнакости), 11 (одрживи градови и заједнице) и 17 (партнерством до циљева).