Званична интернет презентација
Град Бијељина
Интернет страница investinbijeljina.org је у припремној фази.

Планска документа

Годишњи план јавних набавки за 2020. годину измјена I 74.65KB
Годишњи план јавних набавки за 2020. годину 496KB
Одлука о измјени и допуни годишњег плана јавних набавки Града Бијељина за 2020. годину ( I ) 74.65KB
Акциони план запошљавања Града Бијељина 2019-2023. 1.36MB
План капиталних инвестиција за период 2019-2021. година 1.01MB
Измјена I годишњи план јавних набавки за 2019. годину 257.93KB
Одлука о измјени и допуни годишњег плана јавних набавки Града Бијељина за 2019. годину I 211.49KB
Закључак о усвајању трогодишњег индикативног финансијског плана имплементације Стратегије развоја Града Бијељина за период од 2019. до 2021. године 495.46KB
Закључак о усвајању годишњег плана имплементације Стратегије развоја Града Бијељина за 2019. годину 468.97KB
Стратегија локалног развоја Града Бијељина 2014-2023, ревидована за период 2019-2023. 3.55MB
Стратегија локалног развоја Града Бијељина 2014-2023. 7.16MB
Годишњи план јавних набавки Града Бијељина у 2019. години 629.89KB
Програм изградње комуналне инфраструктуре на територији Града Бијељина за 2018. годину 5.5MB
Годишњи план јавних набавки Града Бијељина у 2018. 676.93KB
План промоције привредних потенцијала и погодности Града Бијељина за 2018. годину 381.81KB
План промоције привредних потенцијала и погодности Града Бијељина за 2017. годину 637.57KB
План енергетског развоја 7.12MB
Општински план управљања отпадом Бијељина 2011-2016. 1.77MB
Акциони план о енергетској одрживости Општине Бијељина 2.8MB