Документи

Новости

Пројекат Релоад за веће грађанско учешће у одлучивању

14.07.2017
slika

Град Бијељина је једна од десет локалних заједница у БиХ које су изабране за учешће у Пројекту РеЛОаД (Регионални програм локалне демократије на Западном Балкану). Од укупно 48 јединица локалне самоуправе, које су биле позване да се пријаве, аплицирале су 32 општине и града, а jeдан од кључних критеријума на основу којих су вредноване пријаве су били резултати које јединице локалне самоуправе остварују при расподјели финансијских средстава организацијама цивилног друштва, транспарентним критеријима и пројектном приступу, односно према ЛОД методологији.
Уводни састанак Пројекта је одржан у Бијељини, а одабраних десет општина и градова ће радити на активностима које доприносе јачању партнерсатава између локалних власти и цивилног друштва ширењем успјешног модела транспарентног финансирања пројеката организација цивилног друштва из буџета јединица локалних самоуправа. Овај приступ осигурава веће грађанско учешће у процесима доношења одлука и унапређује пружања услуга за грађане у локалним заједницама.
У току наредне двије године планирана су два јавна позива за организације цивилног друштва којима ће претходити отворени дани на којима ће бити појашњен јачин пријављивања.
Такође, биће појашњене и стратешке области по основу којих ће Град Бијељина расписати јавни позив за организације цивилног друштва у склопу РеЛОаД пројекта и све евентуалне нејасноће, а све у циљу партнерског рада локалне заједнице и организација цивилног друштва.