Документи

Индустријске зоне

 • Индустријска зона 1
 • Индустријска зона 2
 • Индустријска зона 3
 • Индустријска зона 4
 • Положај индустријских зона 1, 2 и 3

  slika

  Карактеристике могућности грађења објекта:

  • Могућност међусобних укрупњавања и уситњавања дефинасинх грађевинских парцела;
  • Проценат заузетости грађевинске парцеле будућим објектом износи максимално 50%;
  • Удаљеност грађевинске од регулационе линије износи 6м.

  Услови и начин куповине грађевинских парцела:

  • Исказивање заинтересованости Инвеститора за куповину грађевинске парцеле у погледу површине и облика парцеле;
  • Доношење скупштинске Одлуке о условима и начину продаје грађевинске парцеле;
  • Спровођење лицитационог поступка.
  Индустријске зоне Града Бијељина
  24.57 MB
  Подаци о расположивој инфраструктури у Индустријским зонама
  0.02 MB