Документи

Извјештаји о раду Одсјека за ЛЕР и ЕИ

Годишњи Извјештаји о раду Одсјека за локални економски развој и европске интеграције садрже реализацију послова и резултате рада Одсјека, чији је дјелокруг рада утврђен Правилником о организацији и систематизацији радних мјеста у Градској управи Града Бијељина.

Одсјек за ЛЕР и ЕИ је самостална организациона јединица у Градској управи Града Бијељина према Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Градској управи Града Бијељина, објављеном у Службеном гласнику Града Бијељина број 04/2018 од 15.02.2018. године. Ово је организациона јединица која координира планирање и реализацију пројеката и, стога, активно сарађује са свим одјељењима у оквиру Градске управе Града Бијељина и задужена је за вођење и редовно ажурирање база података, које су основ за анализу, идентификацију пројеката и њихову припрему. Један од значајних задатака Одсјека за ЛЕР и ЕИ је и окупљање свих битних актера у заједници и сарадња са њима, као и успостављање и вођење јавно-приватног дијалога. Одсјек за ЛЕР и ЕИ, такође, је задужен за припрему, кандидовање и спровођење бројних пројеката и мјера које се односе на унапређење економског, друштвеног и културног живота. Специфична задужења обухватају и бригу о пројектима који се односе на енергетску ефикасност. Одсјек за ЛЕР и ЕИ такође је задужен за праћење процеса ЕУ интеграција, укључујући представљање потенцијала Града и сарадњу са донаторима, координацију рада са њима и припрему пројектних приједлога за ЕУ предприступне фондове (ИПА). Одсјек за ЛЕР и ЕИ, поред послова који укључују представљање и промовисање потенцијала Града у контактима са домаћим и међународним институцијама и донаторима, успјешно је реализовао низ активности и пројеката од значаја за развој и промоцију Града.

Документи за преузимање:

Извјештај о раду Одсјека за локални економски развој и европске интеграције за 2019. годину
0.09 MB
Извјештај о раду Одсјека за локални економски развој и европске интеграције за 2018. годину
11.97 MB
Извјештај о раду Одсјека за локални економски развој и европске интеграције за 2017. годину
1.02 MB
Извјештај о раду Одсјека за локални економски развој и европске интеграције за 2016. годину
10.42 MB
Извјештај о раду Одсјека за локални економски развој и европске интеграције за 2015. годину
0.65 MB
Извјештај о раду Одсјека за локални економски развој и европске интеграције за 2014. годину
0.35 MB
Извјештај о раду Одсјека за развојне пројекте и европске интеграције за 2013. годину
2.78 MB
Извјештај о раду Одсјека за развојне пројекте и европске интеграције за 2012. годину
2.57 MB
Извјештај о раду Одсјека за развојне пројекте и европске интеграције за 2011. годину
0.1 MB
Извјештај о раду Одсјека за развојне пројекте и европске интеграције за 2010. годину
0.09 MB